Wiadomości - Aktualności

Inwestycje i remonty trwają - pomimo strat powodziowych!

Dodał: kw Data: 2021-09-13 12:58:40 (czytane: 486)

Pomimo trudnych warunków pogodowych (nawalne deszcze w końcu lipca i 9.08.2021 r. ) oraz powodzi wzdłuż Kanału ,,Strumień” (od 10.08.-9.09.2021 r.) gmina realizuje podstawowe zadania inwestycyjno-remontowe.

Przyspieszenia nabrały roboty kanalizacyjne w m. Słupia, gdzie firma ,,Budomont” z Rzeszowa kładzie sieć kanalizacji ziemnej o długości 8,5 km. Wartość tego zadania wynosi około 3,4 mln złotych. W przebiegu prac nie występują poważniejsze problemy  terenowe, a ich zakończenie spodziewane jest na jesieni 2022 roku. Władze gminy przy okazji tej inwestycji chcą także skanalizować przyległą  do Słupi miejscowość Karsy Duże. Na ten odcinek gmina posiada  pełną dokumentację techniczną i aktualne pozwolenie  budowlane. Burmistrz i Rada Miejska porozumieli się wstępnie w kwestii zabezpieczenia funduszy na to dodatkowe zadanie o długości około 1 kilometra.

65_Inwestycje001.jpg

,,Prace kanalizacyjne w Słupi”

65_Inwestycje002.JPG 

Na ukończeniu są prace modernizacyjne na budynku przedszkola samorządowego w Wójczy. Dokonano całkowitej wymiany zużytej konstrukcji dachu, a wartość tych prac wynosi około 80 tys. złotych. Do 15 września br. dzieci powinny już wejść do placówki.

65_Inwestycje003.JPG

 65_Inwestycje004.JPG

 65_Inwestycje005.JPG

Gmina kończy niezbędne prace remontowe i usuwanie zniszczeń spowodowanych ulewami z 27.07. i 9.08. br. oraz powodzią wzdłuż Kanału ,,Strumień”. Oczyszczono drogi z błota, przetkano i naprawiono mostki i przepusty, załatano wyłomy w jezdniach.

Zakończono procedurę szacowania strat w infrastrukturze drogowej i odwodnieniowej. Burmistrz złożył 24 sierpnia br. stosowne wnioski do Wojewody Świętokrzyskiego o udzielenie wsparcia finansowego na odbudowę zniszczeń w infrastrukturze drogowo-mostowej.

 65_Inwestycje006.jpg

,,Usuwanie szkód po nawalnych deszczach w Woli Biechowskiej”

Gmina ogłosiła przetarg na wykonanie stanu surowego, zamkniętego budynku socjalnego (szatnie, łazienki, wc, pomieszczenia gospodarcze) na terenie stadionu sportowego GLKS ,,Zorza-Tempo” Pacanów. Stadion jest warunkowo dopuszczony przez Sanepid do użytkowania na 1 rok ze względu na brak odpowiednich warunków sanitarnych. Gmina przeznacza na ten cel część środków pomocowych otrzymanych od rządu w ramach Funduszu Wsparcia Inwestycji Lokalnych. Najtańsza oferta opiewa na kwotę 459.193 tys. PLN. Podpisanie umowy z firmą wykonawczą nastąpi 20 września 2021 roku.

Samorząd otrzymał pozwolenie budowalne ze Starostwa Buskiego na rozbiórkę obiektu ,,starego przedszkola” przy ul. Słupskiej w Pacanowie. Prace te powinny rozpocząć się jeszcze jesienią br. Po uprzątnięciu terenu rozpocznie się budowa nowoczesnego parkingu na kilkadziesiąt samochodów wraz z zatoką do zatrzymywania się autokarów.  

Rozpoczęto remonty: dachu, kominów i orynnowania budynku po byłym posterunku policji przy ul. Szkolnej w Pacanowie.  Wiosną wymieniono w budynku całą stolarkę okienną. Obiekt jest przygotowywany do roli lokalu mieszkalnego.

65_Inwestycje007.JPG

 

Serwis informacyjny UMiG

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Harmonogram wywozu odpadów wielkogabarytowych w 2021 roku

z terenu gminy Pacanów...