Wiadomości - Aktualności

Informacja Wójta Gminy Pacanów z realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych

Dodał: mratusznik Data: 2018-05-11 14:10:03 (czytane: 996)

za okres I - XII 2017 roku

 

1. Zrealizowano zadanie pn: Remont zjazdu z drogi gminnej nr 361031T Żabiec „Jeziórko” na drogę powiatową 0826T . Wartość zadania 3 209,38 zł. Wykonawca robót Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. DYLMEX-INWESTYCJE Sp.k , ul. Rakowska 33, 28-200 Staszów.
2. Zrealizowano zadanie pn: remont Placu OSP Oblekoń o powierzchni 532,00m². Wartość zadania 25.000,00 zł. Wykonawca robót Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. DYLMEX-INWESTYCJE Sp.k , ul. Rakowska 33, 28-200 Staszów.
3. Zrealizowano  zadanie pn: Przebudowa przepustu w km 0+192,2 w ciągu drogi gminnej nr 361099T Wola Biechowska wieś. Wartość zadania  47 360,41zł . Wykonawca robót  Usługi Koparko-ładowarką Transport Drogowy Marcin Piotrowski, Badrzychowice 71, 28-136 Nowy Korczyn.
4. Wykonano remont dróg kruszywem kamiennym, rumoszem w ilości 1779 ton. Wartość zadania 67 602,00 zł.
5. Zrealizowano zadanie pn: Cząstkowy remont emulsją i grysami dolomitowymi przy użyciu remontera na terenie gminy Pacanów w ilości 66,15 ton mieszanki. Wartość zadania  30 755,78 zł. Wykonawca robót: Usługi Koparko-ładowarką Transport Drogowy Marcin Piotrowski, Badrzychowice 71, 28-136 Nowy Korczyn .
6. Zrealizowano  zadanie pn: Remont drogi gminnej Żabiec wieś nr 361030T od km 0+020 do km 0+708 w miejscowości Żabiec, Remont drogi gminnej,  Żabiec dojazd do kolejki nr 361109T od km 1+036 do km 1+603  w miejscowości Żabiec, Remont drogi gminnej Książnice - Zborówek Stary nr 361053T od km 0+000 do km 0+922 w miejscowości Książnice. Wartość zadania 412 797,56zł w tym dofinansowanie w wysokości 206 398,00 zł Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Wykonawca Robót Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. DYLMEX-INWESTYCJE Sp.k, ul. Rakowska 33, 28-200 Staszów.
7. Zrealizowano  zadanie pn: Remont drogi gminnej nr 361117T Grabowica-Kocowa od km 0+000 do km 0+440 i od km 1+256 do km 2+152. Wartość zadania 233 267,40 zł, w tym 133 000,00 zł MSWiA. Wykonawca robót Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. DYLMEX-INWESTYCJE Sp.k, ul. Rakowska 33, 28-200 Staszów.
8. W dniu 18.08.2017r zawarto umowę na zadanie pn: Remont mostu usytuowanego w ciągu drogi gminnej Nr 361042T w km 2+318 nad Kanałem Strumień w Woli Biechowskiej. Wartość zadania 165105,48 zł. Wykonawca robót Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ARKADA DELA” Emil Dygas, ul. Kalińska 6/6a, 26-600 Radom. Termin zakończenia prac 31.03.2018r.
9. Zrealizowano zadanie pn : Przebudowa drogi gminnej nr 361090T Zborówek „Lesisko” od km 0+600 do km 1+340, Przebudowa drogi gminnej nr 361048T Zborówek Nowy „Zarowie” od km 0+700 do km 1+144, Przebudowa drogi gminnej nr 361143T Zborówek „Patrówka” od km 0+000 do km 0+700, Przebudowa drogi gminnej nr 361062T Pacanów-Kwasów od km 0+754 do km 1+371, Przebudowa drogi gminnej nr 361045T Sroczków-Pacanów od km 0+577 do km 1+200, Przebudowa drogi gminnej nr 361074T Wójcza w kier. Wójeczki od km 0+750 do km 1+100, Remont drogi gminnej nr 361049T Zborówek Stary przez wieś od km 0+000 do km 0+670. Wartość zadania 1 255 027,14 zł  , w tym 965.000 zł MSWiA. Wykonawca robót Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. DYLMEX-INWESTYCJE Sp.k, ul. Rakowska 33, 28-200 Staszów.
10. W dniu 09.10.2017 zawarto umowę na zadanie Remont drogi gminnej nr 361050T Zborówek Stary-Biskupice od km 0+106 do km 0+300. Wartość zawartej umowy wynosi 143 372,24 zł.  Wykonawca robót Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. DYLMEX-INWESTYCJE Sp.k, ul. Rakowska 33, 28-200 Staszów. Termin zakończenia umowy według zawartego aneksu do dnia 15.06.2018r.
11. Zrealizowano zadanie pn: „Remont drogi gminnej Rataje Karskie wieś nr 361024T od km 0+000 do km 0+680, Remont drogi gminnej nr 361004T Wójeczka przez wieś od km 0+000 do km 0+326” Wykonawca robót   Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp. z o.o., ul. Rakowska 40, 28-200 Staszów. Wartość zawartej umowy 227 802,15 w tym 164 161,57 zł MSWIA.
12. Zrealizowano zadanie pn: Remont drogi gminnej nr 361023T Kółko Żabieckie-Rataje Karskie k/cmentarza do wału  od km 1+314 do km 1+807” Wykonawca robót  Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. DYLMEX-INWESTYCJE Sp.k, ul. Rakowska 33, 28-200 Staszów . Wartość zawartej umowy 359 891,42 zł   w tym 278 373,00 zł MSWIA.
13. Zrealizowano  zadanie pn: Modernizacja  drogi  dojazdowej do gruntów rolnych  nr ewid 1101 w miejscowości Słupia od km 0+000 do km 0+492. Wartość zadania 29 720,49 zł w tym dofinasowanie kwotą  14 860,24 FOGR. Wykonawca robót Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. DYLMEX-INWESTYCJE Sp.k, ul. Rakowska 33, 28-200 Staszów.
14. Zrealizowano zadanie pn: Przebudowa drogi wewnętrznej o nr ewid. grunt. 1071 w miejsc. Słupia od km 0+000 do km 0+172. Wykonawca robót Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. DYLMEX-INWESTYCJE Sp.k, ul. Rakowska 33, 28-200 Staszów. Wartość umowy 52 000,00 zł .
15. Zrealizowano zadanie pn.: Przebudowa drogi gminnej nr 361090T od km 1+340 do km 1+350 ( odcinek poza dofinansowaniem), Przebudowa zjazdu z drogi powiatowej 0115T na drogę gminną 361045T, Przebudowa placu postojowego przy drodze gminnej 361062T, Przebudowa zjazdu w miejscowości Wójcza z drogi powiatowej 0101T na drogę wewnętrzną o nr ewid grunt 192. Wykonawca robót Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. DYLMEX-INWESTYCJE Sp.k, ul. Rakowska 33, 28-200 Staszów. Wartość umowy 52 176,73 zł.

16. Zakończono procedurę dotyczącą zakupu średniego samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Pacanów. Wartość realizowanego zadania: 760 140,00zł brutto, w tym udział Unii Europejskiej 570 105,00zł. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe „MOTO-TRUCK” mgr inż. Leszek Chmiel z siedzibą: ul. Ściegiennego 270, 25-116 Kielce (Umowa nr IGPM.272.8.2016 z dnia 29.11.2016r.) projekt współfinasowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa IV „Dziedzictwo naturalne i kulturowe” Działanie 4.1 „Przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwanie ich skutków”. Projekt został rozliczony z Urzędem Marszałkowskim.
17. Podpisano umowę dot. Konserwacji gminnego oświetlenia ulicznego na 2017r.. Wartość realizowanego zadania: 64800,00 złotych brutto. Wykonawca: Zakład Elektryczny Instalacje-Pomiary Włodzimierz Górski, ul. Beszowska 5A, 28-133 Pacanów. (Umowa nr 01/2017 zawarta w dniu 02.01.2017r.),
18. Wykonano zadanie dot. „Budowy oświetlenia ulicznego na istniejących i projektowanych sieciach niskiego napięcia; Rataje VII, Żabiec III, Pacanów III, Kępa Lubawska IV na terenie gminy Pacanów”, Wartość realizowanego zadania wyniosła: 76644,00 zł brutto. Zakład Instalatorstwa Elektrycznego i Telekomunikacyjnego  Józef Wieloch z siedzibą W Busku – Zdroju ul. Waryńskiego 24, 28-100 Busko-Zdrój (umowa nr 17/2017 zawarta w dniu 12.01.2017r.).
19. Nadzór inwestorski inwestycji pn. „Budowa oświetlenia ulicznego na istniejących i projektowanych sieciach niskiego napięcia; Rataje VII, Żabiec III, Pacanów III, Kępa Lubawska IV na terenie gminy Pacanów”, Wartość umowy: 1300 zł brutto. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Ireneusz Rokita, Mikułowice 198, 28-100 Busko-Zdrój – zadanie zakończono
20. Wykonano zadanie pn: „Wymiana pokrycia dachowego na kontenerze stanowiącym świetlicę wiejską zlokalizowanego w Zborówku Nowym na działce nr 77 obręb Zborówek” w ramach prac konserwacyjnych. Wartość zadania: 2500 złotych brutto. Wykonawca: AGRO-MART Marta Wojtyś z siedzibą w Pacanowie (adres: ul. Mleczna 1, 28-133 Pacanów),
21. Zrealizowano zadanie dot. opracowania projektów budowlano-wykonawczych dla budowy oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi powiatowej nr 112T oraz oświetlenia terenu publicznego (zbiornika wodnego)  wraz z montażem na stanowisku słupowym gniazd zasilających na projektowanej sieci niskiego napięcia; Kwasów” wraz ze wszelkimi niezbędnymi uzgodnieniami, decyzjami, kosztorysami i opracowaniami. Wartość zadania 4000 zł brutto. Umowa z Wykonawcą: Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Ireneusz Rokita, Mikułowice 198, 28-100 Busko-Zdrój. (umowa nr 111/2017 z dnia 02.10.2017r.)
22. Podpisano umowy w ramach grupy zakupowej gazu. Wykonawca: ELGAS ENERGY Sp. z o.o., z siedzibą w Katowicach  przy ul. Węglowej 7. Średnia cena netto za 1 kWh paliwa gazowego po przetargu to ok. 8,33gr. (przed przetargiem ok. 9,66 gr.)
23. Przeprowadzono postępowanie w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej. Wykonawca: Energia Polska sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu 53-125, przy ul. Kasztanowej 5. cena netto za 1 kWh po przetargu to 0,2021 zł (przed przetargiem 0,2050 zł/1 kWh),
24. Podpisano Pre-umowę Nr RPSW.07.04.00-26-0011/16 na dofinansowanie zadnia pn.: Budowa Przedszkola Samorządowego w Pacanowie wraz z zagospodarowaniem terenu. Szacunkowa całkowita wartość projektu wynosi: 6 267 718,23 zł. Zgodnie z zapisami §3 ust.3 pkt. 1 ww. Pre-Umowy, Gmina w dniu 18.09.2017r. złożyła w Urzędzie Marszałkowskim wniosek wraz z kompletem dokumentów celem dokonania oceny przewidzianej na II etapie konkursu dokonywanej według kryteriów przyjętych przez Komitet Monitorujący dla RPOWŚ na lata 2014-2020.
25. Uzupełniono dokumenty zgodnie podpisaną Pre-umową Nr RPSW.07.04.00-26-0011/16 na dofinansowanie zadnia pn.: Budowa Przedszkola Samorządowego w Pacanowie wraz z zagospodarowaniem terenu. Wniosek przeszedł ocenę przewidzianą na II etapie konkursu dokonywaną według kryteriów przyjętych przez Komitet Monitorujący dla RPOWŚ na lata 2014-2020.  W dniu 27.11.2017r. podpisano umowę właściwą nr RPSW.07.04.00-26-0011/16-00  dofinansowania zadania zmienioną aneksem do umowy nr RPSW.07.04.00-26-0011/16-01 z dnia 14.02.2018r. Wartość zadania: 6 010 471,14 zł brutto w tym dofinansowanie z EFRR 2 500 000 zł.,
26. Zawarto umowy w ramach grupy zakupowej energii Elektrycznej. Wykonawca: Energia Polska sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-125) przy ul. Kasztanowej 5. cena netto za 1 kWh to 0,2021 zł. (umowy nr IGPM.272.4.2017, IGPM.272.4.2017/ZPPO Wójcza, IGPM.272.4.2017/SP Wójcza, IGPM.272.4.2017/SP Rataje, IGPM.272.4.2017/SP Oblekoń, IGPM.272.4.2017/SP Pacanów, IGPM.272.4.2017/Przedszkole Samorządowe w Pacanowie  z dnia 20.09.2017r.),
27. Przeprowadzono podwójnie postępowanie (pierwsze postepowanie unieważniono z uwagi na wysokie oferty cenowe) i podpisano umowę dla zadania pn. „Budowa Przedszkola Samorządowego w Pacanowie wraz z zagospodarowaniem terenu”. Wartość zadania
5 848 950,00 zł brutto. Podpisano umowę z Wykonawcą: Konsorcjum firm: Zakład Remontowo Budowlany „BUDKOM” Leszek Świątek, ul. Krótka 11A, 28-220 Oleśnica – Lider Konsorcjum,. Wojciech Kosałka Firma Handlowo Usługowa TECHMABUD, ul. Spacerowa 12, 28-220 Oleśnica - Partner konsorcjum. WOD-GAZ” Zakład Robót Inżynieryjno-Transportowych Czesław Sztuk, ul. 1 Maja 1G, 28-131 Solec-Zdrój - Partner konsorcjum. (Umowa nr IGPM.272.7.2017 zawarta w dniu 06.12.2017r.). Prowadzony jest stały nadzór nad robotami budowlanymi oraz kontrola i rozliczanie inwestycji z Instytucją Zarządzającą – Urząd Marszałkowski w Kielcach.
28. Przeprowadzono podwójnie postępowanie (pierwsze postępowanie unieważniono z uwagi na wysokie oferty cenowe) i podpisano umowę dla zadania pn. „Dostawa mebli do Przedszkola Samorządowego w Pacanowie”. Wartość zadania 161 521,14 zł brutto. Podpisano umowę z Wykonawcą: P.H.P AKMA Zbigniew Podstawski, ul. Długa 43, 33-132 Niedomice. (Umowa nr IGPM.272.8.2017 zawarta w dniu 06.12.2017r.),
29. Przeprowadzono postępowanie zapytania ofertowego i podpisano umowę dot. Konserwacji gminnego oświetlenia ulicznego na 2018r.. Wartość realizowanego zadania:  72900,00 złotych brutto. Wykonawca: Zakład Elektryczny Instalacje-Pomiary Włodzimierz Górski, ul. Beszowska 5A, 28-133 Pacanów. (Umowa nr 03/2018 zawarta w dniu 03.01.2018r.),
30. Przeprowadzono postępowanie i podpisano umowę dla zadania pn. „pełnienie obowiązków Nadzoru Inwestorskiego nad inwestycją pn. Budowa Przedszkola Samorządowego w Pacanowie wraz z zagospodarowaniem terenu”.   Wartość zadania 24 600 zł brutto. Podpisano umowę z Wykonawcą: Zakład Usług Budowlano – Projektowych MAZBUD Zenon Mazur, ul. Spokojna 14, 26-085 Miedziana Góra (umowa nr 144/2017 z dnia 06.12.2017r.).
31. W związku z ogłoszonym przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego   II naborem wniosków w ramach działania  ” w ramach działania RPOWŚ 2014-2020 oś priorytetowa 4 dziedzictwo naturalne i kulturowe – działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa Opracowano studium wykonalności i wniosek aplikacyjny dla projektu pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Pacanów” . Wniosek został złożony w dniu 15.02.2017r. Ostatecznie wniosek został odrzucony w dniu 6.03.2017r. z powodu niskiego współczynnika koncentracji,  który zgodnie z zapisami regulaminy musi wynosić min. 90 osób/km sieci ( W projekcie w przypadku  Gminy Pacanów po uwzględnieniu terenów najbardziej zurbanizowanych  wynosi  ok. 56 osób/km).
32. W związku z ogłoszonym przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego   II naborem wniosków w ramach działania  ” w ramach działania RPOWŚ 2014-2020 oś priorytetowa 4 dziedzictwo naturalne i kulturowe – działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa opracowano studium wykonalności i wniosek aplikacyjny dla projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja  oczyszczalni ścieków w m. Słupia”. Wniosek został złożony w dniu 15.02.2017r. Wniosek został zakwalifikowany do II etapu konkursu. W dniu 1.08.2017r. została podpisana Pre-umowa  dotycząca dofinansowania w kwocie 2 700 020,92 zł. Obecnie trwa procedura uzyskania pozwolenia wodno prawnego oraz pozwolenia na budowę. Przygotowywane są również dokumenty wymagane do II  etapu konkursu.
33. Dokonano naprawy  zerwanej w wyniku wichury w dniu 2.03.2018r. zachodniej połaci  dachu budynku Ośrodka Zdrowia w Pacanowie. Zakres naprawy  obejmował wykonanie nowej wzmocnionej  konstrukcji drewnianej zakotwionej do stropodachu oraz montaż  nowego pokrycia dachowego z blachy trapezowej wraz z  obróbkami  i  orynnowaniem  na zachodniej połaci dachu. Łączny koszt wykonanych robót 28 500,00 zł. Część kosztów naprawy zostało pokryte  z  polisy ubezpieczeniowej.
34. Wykonano naprawę ściany nośnej wewnętrznej w budynku świetlicy środowiskowej w Ratajach Słupskich w tym naprawiono stwierdzoną usterkę  instalacji  wod-kan. Łączny koszt  naprawy  wraz z materiałami 1 778, 00 zł.
35. Została opracowana i przekazana dokumentacja dot. „Rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków wraz z drogą dojazdową w m. Słupia gm. Pacanów”. Koszt opracowania dokumentacji wynosi 95 000,00 zł.
36. W ramach robót uzupełniających zlecono wykonawcy firmie FLEXIPOWER GROUP montaż dodatkowych 18 zestawów solarnych na domach prywatnych. Zadanie zostało wykonane i odebrane w  lutym 2017r. Koszt brutto realizacji wyniósł 128 059,26 zł. Realizacja projektu pod nazwą: „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych w gminach powiatu buskiego i pińczowskiego” została zakończona w mc. czerwcu br. Dokonano rozliczenia projektu.
W ramach całego projektu na terenie Gminy Pacanów zostało zamontowane łącznie 423 instalacje solarne na domach prywatnych ponadto w ramach zadania  „Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Pacanów  w trybie „projektuj i wybuduj” zamontowano zostało 305  sztuk  nowych opraw oświetleniowych typu  LED. Łączny koszt  realizacji projektu dla Gminy Pacanów  wyniósł 4 368 669,32 zł.
37. Zlecono opracowanie  programu badań archeologicznych dla zadania budowy  sieci kanalizacji sanitarnej w m.: Niegosławice, Książnice, Słupia, Karsy Duże i Małe” niezbędnego do uzyskania pozwolenia na budowę i realizacji inwestycji. Dokumentacja została opracowana i przekazana w lipcu 2017r. Koszt opracowania dokumentacji 2 460,00zł.
38. Zakończyły się  prace projektowe dotyczące opracowania dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m.: Niegosławice, Książnice, Słupia, Karsy Duże i Małe”. W dniu 30.10.2017r.  Wykonawca - PPU AKVO z Wrocławia przekazał Zamawiającemu - Gminie Pacanów  opracowane projekty budowlane dla przedmiotowego zadania celem weryfikacji. Ostatecznie w dniu 26.01.2018r. Wykonawca przekazał zatwierdzoną dokumentację projektową wraz z kompletem uzyskanych decyzji pozwoleń na budowę.  Łączny koszt opracowania dokumentacji  - 309 468,00 zł.
39. W dniu 19.12.2017r. Wykonawca firma WOSAN z Kielc przekazała opracowaną dokumentację projektową dot. zadania pn.„Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Chrzanów”. Obecnie trawa procedura uzyskania pozwolenia na budowę dla przedmiotowego zadania. Wartość umowna  zlecenia 47 355,00 zł. 
40. W roku 2017r. zgłoszono i wykonano ok. 50  napraw gwarancyjnych zestawów solarnych na budynkach prywatnych. W przypadku 3 zgłoszeń  stwierdzono, że usterki nie podlegały  gwarancji. Powyższe uszkodzenia zostały  naprawione przez Wykonawcę na zlecenie Gminy natomiast koszty napraw zostały pokryte w ramach  posiadanej przez Gminę polisy ubezpieczeniowej.

41. W ramach działania Odnowa Wsi Świętokrzyskiej przeprowadzono i realizowane są prace konserwacyjne na obiekcie remizy OSP w m.Sroczków. Wykonano; wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, bramy garażowej, termoizolację stropu. Wykonano renowację elewacji. Łączny koszt zadania 42000,00 zł.
42. Prowadzono prace remontowe w budynku OSP w m.Zborówek. Zostało zaadoptowane pomieszczenie dla potrzeb działalności statutowej Stowarzyszenia Silni Razem (nakładem robocizny Stowarzyszenia). Wydatkowane środki na zakup materiałów w kwocie 6000,00zł.
43. Opracowano dokumentację na zadanie pn. „Renowacja źródliska na ujęciu wody w miejscowości Wójeczka, gmina Pacanów”.

WÓJT GMINY PACANÓW

mgr Wiesław Skop 

Komentarze (4)

Uwaga: Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Za wypowiedzi naruszające prawo lub chronione prawem dobra osób trzecich grozi odpowiedzialność karna lub cywilna. IP Twojego komputera: 34.226.208.185

wójt gminy (2018-05-15 13:42:47)

dziękuję za informację! Obecnie koncentrujemy się na asfaltowaniu dróg. Dostawa kruszywa na drogi zacznie się z początkiem czerwca b.r. Proszę o cierpliwość.

Rolnik (2018-05-15 11:13:14)

Chodzi o drogę polną na którą zjazd jest w lewo na zakręcie, zaraz za znakiem Chrzanów jadąc od strony Niegosławic. Podobno Pani sołtys była w tej sprawie u Pana wójta i kamień był obiecany na wiosnę .

wójt W. Skop (2018-05-15 10:55:05)

proszę podać o którą drogę chodzi?

Rolnik (2018-05-14 17:28:07)

A gdzie jest kamień na utwardzenie drogi polnej na dojazd do gruntów rolnych w Chrzanowie? Podatek się płaci, a drogi nie ma, na jesieni nie da sie w ogóle przejechać... Może w końcu nowy wójt zrobi z tym porządek i zadba o rolnika.

Dodaj komentarz

UWAGA!
Formularz dodawania komentarzy wymaga włączenia obsługi plikow cookies (ciasteczek), zapisywanych
i odczytywanych z Twojego urządzenia - jeśli chcesz dodać komentarz, włącz ciasteczka, odœwież stronę i spróbuj ponownie...