Wiadomości - Aktualności

Informacja dotycząca pomocy w wypełnianiu wniosków o dopłaty bezpośrednie

Dodał: administrator Data: 2021-05-12 13:38:58 (czytane: 1861)

Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów zaprasza rolników do skorzystania z bezpłatnej pomocy w wypełnianiu wniosków o płatności bezpośrednie ARiMR za pomocą aplikacji e-Wniosek Plus.

Pomocy można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Pacanów od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu, w pok. nr 110, telefon kontaktowy: 41 376 54 03 wew. 18 lub email: rolnictwo@pacanow.pl

Od 15 marca do 17 maja 2021r rolnicy mogą składać wnioski o przyznanie dopłat bezpośrednich  obszarowych z PROW za 2021 r.

Od tego roku istnieje możliwość składania wniosków jedynie w formie elektronicznej:
-nie składa się wniosków w formie papierowej, od roku 2021 nie jest przesyłany do rolników wniosek spersonalizowany
-nie ma możliwości złożenia oświadczenia o braku zmian we wniosku w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Uwaga! Ze względu na wprowadzone obostrzenia związane z zagrożeniem koronawirusem SARS COVID-19. Urząd Miasta i Gminy Pacanów obsługuje rolników zainteresowanych pomocą w wypełnianiu wniosków w następujący sposób:

Rolnik do urzędu dostarcza dokumenty:
1. Mapki z rozrysowanymi uprawami i ich powierzchnią na poszczególnych działkach z roku 2020 (można wykorzystać mapy z roku 2020 z naniesieniem na nich upraw);
2. Dane potrzebne do zalogowania się do systemu (login tj. numer gospodarstwa i hasło) jeśli Rolnik nie ma hasła to do jego utworzenia musi podać:
- 8 ostatnich cyfr numeru rachunku bankowego, na które otrzymują państwo płatności z ARiMR)
-kwota z ostatniego przelewu otrzymanego z ARiMR, zrealizowanego w poprzednim roku kalendarzowym –tj. w roku 2020.
3. Paszportów zwierząt (jeśli dotyczy) lub spisane numery kolczyków na osobnej kartce.
4. W celu uzyskania szczegółowych informacji dzwonić na numer 41 376 54 03 wew. 18
5. Do dokumentów należy załączyć numer telefonu kontaktowego.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych rolników.

/Serwis Informacyjny UMiG/

Przeczytaj kolejną wiadomość:

31 marca ruszają dwa nabory wniosków z PROW 2014-2020

Już 31 marca 2021 r. o bezzwrotną premię w wysokości 150 tys. zł będą mogli ubiegać się młodzi rolnicy....