Wiadomości - Aktualności

Informacja dla mieszkańców dotycząca szczepień w kierunku SARS-CoV-2

Dodał: administrator Data: 2021-01-25 12:00:56 (czytane: 1125)

Urząd Miasta i Gminy Pacanów informuje o procesie szczepienia w kierunku SARS-CoV-2.

Od dnia 22.01.2021r. – zaszczepieni zostaną pensjonariusze Domów Pomocy Społecznej.

od 15.01.2021r. – rozpoczyna się rejestracja na szczepienie osób powyżej 80 roku życia

od 22.01.2021r. – rozpoczyna się rejestracja na szczepienia osób powyżej 70 roku życia

od 25.01.2021r. – rozpoczynają się szczepienia osób powyżej 80 roku życia

Rejestracja na szczepienie odbywa się w PUNKCIE SZCZEPIEŃ- dla gminy Pacanów jest to

NIEPUBLICZNY  ZAKŁAD  OPIEKI  ZDROWOTNEJ

UL. DR A. GAŁĄZKI  11

28-133  PACANÓW

TEL. (41) 376 51 31

-  za pomocą całodobowej INFOLINII: 989

- rejestracja elektroniczna poprzez Internetowe Konto Pacjenta dostępne na stronie pacjent.gov.pl

            Urząd Miasta i Gminy Pacanów będzie na bieżąco Państwa informował o nowych wytycznych dotyczących szczepień zamieszczając informacje na naszej stronie, a także poprzez ogłoszenia kościelne, radnych i sołtysów.

            Urząd Miasta i Gminy Pacanów będzie organizował transport osób do punktu szczepień. Transport będzie zorganizowany dla:

- osób posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę inwalidzką z w/w schorzeniami,

- mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejsca zamieszkania  punktu szczepień, w przypadku miast poniżej 100 tys. mieszkańców, gmin miejsko-wiejskich oraz wiejskich.

Osobą odpowiedzialną w Urzędzie za koordynację dowozu osób z w/w grup jest  Pani ALINA DRAB  nr telefonu: (41) 376 54 03 wew. 14 w godzinach: 7:00 do 15:00.

Osoby te po ustaleniu w punkcie szczepień daty i godziny szczepienia mogą zgłosić chęć skorzystania z dowozu.

 46_Szczepienia.jpg

Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów

Wiesław Skop