Wiadomości - Aktualności

Finisz robót drogowych... na ostatniej prostej! Ambitny cel w 2022 roku!

Dodał: kw Data: 2022-01-04 15:00:00 (czytane: 634)

Dosłownie na kilkadziesiąt godzin przez końcem roku 2021 firmy: ,,POLBUD” i ,,DYLMEX” ze Staszowa zdążyły z przebudową 4 odcinków dróg gminnych w Karsach Dolnych (2) i w Ratajach Słupskich (2).

Dosłownie na kilkadziesiąt godzin przez końcem roku 2021 firmy: ,,POLBUD” i ,,DYLMEX” ze Staszowa zdążyły z przebudową 4 odcinków dróg gminnych w Karsach Dolnych (2) i w Ratajach Słupskich (2). Z harmonogramu robót wypadło bowiem 6-7 dni w grudniu z powodu niekorzystnych warunków pogodowych, a do wykonania było 2510 mb nawierzchni asfaltowych o łącznej wartości 799 661 złotych.
Gmina Pacanów otrzymała na ten cel 80 % wsparcia finansowego, rządowego w ramach programu usuwania skutków nawalnych deszczy i powodzi.
Firma ,,POLBUD” zdążyła także z modernizacją mostu przy skrzyżowaniu drogi gminnej z powiatową w m. Słupia. Zadanie to kosztowało 159 500 złotych ( z czego 80% tej kwoty to dotacja rządowa z w/w programu).
Warto przypomnieć, że w połowie roku 2021 oddano do użytku po przebudowie 3849 mb dróg gminnych: Biskupice-Orzelec Duży, Książnice ,,Kucharzów i w Kwasowie.  Wartość tego zadania, to 1 mln 046 tys. złotych ( z tego gmina otrzymała 70% dotacji rządowej w ramach rządowego  Programu Funduszu Dróg Samorządowych).

46_Drogi_001.JPG

 Przebudowany most w Słupi

46_Drogi_002.JPG

46_Drogi_003.JPG

 Nowe asfalty w Karsach Dolnych

46_Drogi_004.JPG

46_Drogi_005.JPG

 Przebudowa dróg w Ratajach Słupskich

Na przełomie stycznia i lutego 2022 roku miasto i gmina Pacanów ogłosi przetarg na modernizację dróg gminnych i 7 mostów. Będzie to największy pod względem kosztowym przetarg w odniesieniu do dróg i mostów w ostatnich 15 latach działalności samorządu gminy. Nowe nawierzchnie asfaltowe o długości łącznej około 9 km powstaną w Oblekoniu (1), Żabcu (1), Komorowie (1), Grabowicy (2), Karsach Dolnych (do Grabowicy)(1), Sroczkowie (1), Biechowie (1), Pacanowie (1) i Ratajach Słupskich (1), Karsy Małe (Zakobyle) (1). Ponadto zostanie zmodernizowanych 7 mostów/ przepustów w miejscowościach: Wójeczka (2), Słupia (3), Zborówek (1), Karsy Dolne (1). Prace potrwają od wiosny do jesieni 2022 roku.
Na ten cel gmina otrzymała wsparcie rządowe w ramach Programów: Polski Ład i RFIL w kwocie 5.3 miliona złotych (95% kosztów zadania).

46_Drogi_006.JPG

Zostanie dokończona także przebudowa drogi gminnej od oczyszczalni ścieków do drogi powiatowej w Słupi (viza vi stadionu).
W grudniu wyłoniono wykonawcę tego zadania ( firmą ,,PRD” Staszów) w trybie przetargowym. Koszt przebudowy to około 70 tys. złotych. Prace rozpoczną się wiosną br. Opóźnienie w realizacji przebudowy wynikło z niejasności geodezyjno – własnościowych i konieczności wykupienia pasa gruntu od właściciela prywatnego.

,,…w bardzo trudnym dla samorządów czasach (obecnych i przyszłych) otrzymaliśmy wsparcie rządowe, które pozwoli nam, pobić rekord inwestycji i remontów drogowych z 2018 roku. Wtedy było to 10,6 km nowych nawierzchni, a do końca 2022 roku osiągniemy około 12 kilometrów mając w zapasie jeszcze ostatni rok tej kadencji (2023). Trudno się nie cieszyć…”. – skomentował burmistrz Wiesław Skop

Obserwując pracę Rady Miejskiej oraz włodarza miasta i gminy nie sposób nie zauważyć, że ten obszar inwestycyjny był i jest przysłowiowym ,,oczkiem w głowie” lokalnego samorządu.


Zdjęcia i tekst
Serwis informacyjny UMiG