Wiadomości - Aktualności

Obchody 77 rocznicy bitwy oddziałów Batalionów Chłopskich z Wehrmachtem pod Słupią

Dodał: kw Data: 2021-08-10 11:32:07 (czytane: 568)

W niedzielę 8.08.2021 r. odbyły się rocznicowe uroczystości upamiętniające wydarzenia sprzed 77 lat.

Wtedy to (2.08.1944r.) na polach Słupi pomiędzy kanałem "Strumień", a miejscowością Żabiec doszło do bitwy oddziałów Batalionów Chłopskich i Ludowej Straży Bezpieczeństwa z kolumną transportową 10 dywizji pancernej Wehrmachtu. Zgrupowaniem partyzanckim dowodził Piotr Pawlina.

W walce zginęło 9 partyzantów i ponad 70 żołnierzy wroga. Wśród zabitych był także dowódca oddziału Ludowej Straży Bezpieczeństwa  Jan Sowa pseudonim "Grot"z Zofiówki.

Bataliony Chłopskie w czasie okupacji były drugą pod względem liczebności  (po Armii Krajowej) formacją zbrojnego podziemia. Objęły swym działaniem 173 powiaty, ponad 1000 gmin i 8000 gromad. Stoczyły około 1000 bitew i potyczek oraz poprowadziły ponad 6 tysięcy akcji bojowych. Spektakularne bitwy z siłami okupanta o dużym znaczeniu dla wysiedlanej ludności Zamojszczyzny BCh stoczyły pod Wojdą, Zaborecznem i Różą. Chłopscy partyzanci ochraniali także polską ludność na Wołyniu przed represjami UPA.

Uroczystości rozpoczęto mszą polową, którą odprawił ksiądz prałat Leszek Domagała w intencji poległych partyzantów i wszystkich, którzy zginęli za ojczyznę w latach 1939-1945.

Część świecką  rozpoczęto wciągnięciem flagi państwowej na maszt i odegraniem hymnu państwowego.

Zebranych w atmosferę wydarzeń z 2 sierpnia 1944r. wprowadził burmistrz miasta i gminy Wiesław Skop.

,,…oddając należny hołd poległym partyzantom BCh i LSB pragnę zaznaczyć, że w tym miejscu i w tym czasie wspominamy wszystkich tych, którzy w tragicznych latach 1939 – 1945 za ojczyznę walczyli, za nią ginęli i cierpieli rany. Niech to miejsce będzie naszym gminnym miejscem pamięci!, a każdy kolejny sierpień szczególnym czasem zadumy i szacunku” – powiedział W.Skop.

Zabierający głos: eurodeputowany Adam Jarubas i dr Czesław Siekierski mocno akcentowali kwestię wspólnego uczczenia pamięci tych wszystkich, którzy za ojczyznę walczyli, jednak bez tworzenia podziałów w społeczeństwie i bez tworzenia historii na nowo. A. Jarubas podziękował samorządowi miasta i gminy na czele z burmistrzem za właściwą oprawę uroczystości widoczną od wielu już lat.

W uroczystości udział wzięli kombatanci Batalionów Chłopskich z Zarządu Okręgu w Kielcach, Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych z  Buska-Zdroju, Pacanowa i Stopnicy oraz Armii Krajowej z Buska-Zdroju. Stanęły poczty sztandarowe OSP, Samorządu Miasta i Gminy Pacanów, Związków kombatanckich, szkół i PSL.

Wśród gości honorowych znaleźli się: Poseł na Sejm dr Czesław Siekierski, obecny eurodeputowany i wiceprezes Zarządu Krajowego PSL Adam Jarubas,  starosta buski Jerzy Kolarz, wiceprzewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Eliasz, radni powiatowi: Wiesław Marzec, Jerzy Kordos, Stanisław Lolo, grupa radnych Rady Miejskiej w Pacanowie na czele z jej przewodniczącym Arturem Czubem, Marszałka Woj. Świętokrzyskiego reprezentował Karol Fijałkowski – pełnomocnik ds. kombatantów i osób represjonowanych w Kielcach, Prezes Z.O. Ogólnopolskiego Związku Żołnierzy „BCH” w Kielcach – Mieczysław Kasiński oraz delegacja zarządu powiatowego OZŻ,,BCh” w Busku - Zdroju z Bogdanem Błaszczykiem na czele. Zameldowała się także delegacja koła Światowego Związku Armii Krajowej w Busku -Zdroju z Władysławem Schabowskim na czele. Delegacji gminnych struktur Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Stopnicy przewodziła Helena Tometczak.

Byli obecni także dyrektorzy szkół z Rataj Słupskich, Pacanowa, Oblekonia i Wójczy wraz z młodzieżą, poczty sztandarowe OSP, sołtysi, delegacje stowarzyszeń i KGW oraz mieszkańcy Słupi i gminy.

O oprawę muzyczno-wokalną uroczystości zadbali pospołu: niezawodny zespół "Pacanowianie"i młodzieżowa orkiestra dęta pod batutą Mariusza Maligi.

Apel poległych poprowadził wójt W.Skop,  a liczne delegacje złożyły wieńce i kwiaty u stóp pomnika. Tegoroczne obchody uświetnił swoją obecnością pododdział strzelecki nr 3021 z powiatu Kazimierza Wielka pod dowództwem por. Zbigniewa Cieśniarskiego.

Słowem była to żywa  lekcja patriotyzmu i historii z głębokim przesłaniem dla współczesnego pokolenia, zwłaszcza dla młodzieży.

Obchody zorganizowano po rocznej przerwie spowodowanej pandemią ,,Covid-19”.

Serwis Informacyjny UMiG
Zdjęcia : R.Gwóźdź

P.S.

Podziękowanie:
Słowa podziękowania za różnorodne wsparcie i obecność przy organizacji obchodów 77-rocznicy bitwy partyzanckiej z Wehrmachtem pod Słupią zechcą przyjąć: -Przedstawiciele kombatantów
-Przedstawiciele Polskiego Stronnictwa Ludowego
-Prezesi stowarzyszeń i KGW działających na terenie gminy
-Dyrektorzy szkół wraz z młodzieżą
-Zarządy i druhowie jednostek OSP delegujących poczty sztandarowe.
-Ksiądz proboszcz Parafii Pacanów L.Domagała,
-Zarząd i druhowie jednostki OSP Słupia za wkład pracy organizacyjnej
-Pracownicy Urzędu Gminy Pacanów
-Radni Rady Gminy Pacanów
-Zespół "Pacanowianie" 
- Młodzieżowa Orkiestra  Dęta

 


Bez Waszego zaangażowania cytowana uroczystość nie miałaby tak doniosłego wymiaru.


Z wyrazami szacunku
Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów Wiesław Skop

70_Pomnik01.jpg

70_Pomnik02.jpg

70_Pomnik03.jpg

70_Pomnik04.jpg

70_Pomnik05.jpg

70_Pomnik06.jpg

70_Pomnik07.jpg

 

70_Pomnik08.jpg

70_Pomnik09.jpg

70_Pomnik10.jpg 

70_Pomnik11.jpg

70_Pomnik12.jpg

70_Pomnik13.jpg

70_Pomnik14.jpg

70_Pomnik15.jpg

70_Pomnik16.jpg

70_Pomnik17.jpg

70_Pomnik18.jpg

70_Pomnik19.jpg

70_Pomnik20.jpg

70_Pomnik21.jpg

70_Pomnik22.jpg

70_Pomnik23.jpg

70_Pomnik24.jpg

70_Pomnik25.jpg

70_Pomnik26.jpg

70_Pomnik27.jpg

70_Pomnik28.jpg

70_Pomnik29.jpg

70_Pomnik30.jpg

70_Pomnik31.jpg

70_Pomnik32.jpg

70_Pomnik33.jpg

70_Pomnik34.jpg

70_Pomnik35.jpg

70_Pomnik36.jpg

70_Pomnik37.jpg

70_Pomnik38.jpg 

 

 

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Zwrot podatku akcyzowego II półrocze 2021 r.

W dniach od 2 do 31 sierpnia 2021 roku w Urzędzie Miasta i Gminy Pacanów pokój nr 9 przyjmowane będą wnioski rolników o zwrot podatku...