Wiadomości - Aktualności

Bezpłatne szkolenie dla rolników!

Dodał: administrator Data: 2021-08-03 13:51:19 (czytane: 391)

Zarząd Tarnowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza producentów rolnych, rolników, hodowców, ogrodników oraz sadowników do uczestnictwa w bezpłatnym szkoleniu o tematyce: „Sprzedaż bezpośrednia władnych produktów.”

PACANÓW – OSP w Pacanowie

5  sierpnia (czwartek) 2021 r.

8:30 – 15:00

 

Szkolenie będzie przeprowadzone w formie wykładu oraz warsztatów.

 

Moduł I – 3 godz.
Aspekty prawno-podatkowe sprzeda
ży własnych produktów.

Moduł II – 3 godz.
Dobre praktyki i zagadnienia praktyczne

 

W ramach szkolenia przewidziany jest serwis kawowy oraz gorące danie obiadowe.

 

Rolnicy biorący udział w szkoleniu będą mieli prawo uczestniczyć w TARGU REGIONALNYM w Tarnowie w dniu 19 września 2021 r., na którym zostanie wyłoniony zwycięzca konkursu z zakresu wiedzy zdobytej na szkoleniu. Pula nagród finansowych w konkursie to 10 tys. zł.

 

Liczba miejsc ograniczona!

 

Zapoznaj się z Regulaminem uczestnictwa, następnie wypełnij i prześlij kompletną kartę zgłoszeniową!

 

REGULAMIN

KARTA ZGŁOSZENIOWA

 

Informacje i zapisy:

Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
WSZECHNICA EDUKACYJNA
Tel. 14 623 55 12
e-mail: wszechnica@tarr.tarnow.pl

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestuj
ąca w obszary wiejskie”

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Sprzedaż własnych produktów – szansa dla rolnictwa
Operacja wspó
łfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”

72_Szkolenie.jpg 

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Informacja w sprawie dyżuru pracownika ZUS odnośnie programu Dobry Start 300+

W dniu 17.08.2021 r. (wtorek) pracownik ZUS ma pełnić dyżur w Urzędzie Miasta i Gminy w Pacanowie odnośnie programu 300+, który będzie...