Wiadomości - Aktualności

Stanowisko Związku OSP RP ws. projektu Ustawy o Ochotniczych Strażach Pożarnych z dnia 2 lipca br.

Dodał: administrator Data: 2021-07-19 14:17:30 (czytane: 248)

Związek OSP RP w swoim stanowisku do projektu Ustawy o Ochotniczych Strażach Pożarnych z dnia 2 lipca 2021 z zadowoleniem przyjął zapowiedź zmiany stanowiska rządu w sprawie dodatków do emerytur dla strażaków zawartą w w/w projekcie.

Jednocześnie ZOSP RP negatywnie ocenił propozycję w zakresie tworzenia odrębnej ustawy o OSP.

Dlatego proponujemy uchwalenie „Ustawy  o świadczeniach dodatkowych dla strażaków ochotników, ratowników górskich i wolontariuszy ratujących życie i zdrowie ludzi” która określi prawo do dodatkowych świadczeń wolontariuszy ratujących życie i zdrowie ludzi. Ustawa byłaby docenieniem wysiłku wszystkich wolontariuszy działających na rzecz ratowania życia i zdrowia. Stanowiłaby podstawę do integracji środowisk wolontariackich.

Wszystkie pozostałe zapisy dotyczące merytorycznych zasad funkcjonowania i organizacji ochotniczych straży pożarnych proponujemy pozostawić w ustawie o ochronie przeciwpożarowej.

Oceniamy , że 5 zmian zawartych w projekcie Ustawy zasługują na uwzględnienie w ustawie o ochronie przeciwpożarowej, 6 zmian oceniono jako szkodliwe, wywołujące negatywne konsekwencje dla bezpieczeństwa powszechnego, a 20 jako zmiany pozorne zbędne, tożsame z istniejącym stanem prawnym w szczególności zapisy takie same jak w ustawie o ochronie przeciwpożarowej lub gorsze.

Zwracamy także uwagę, ze uchwalenie Ustawy o OSP w przedstawionym przez Ministra SWiA kształcie spowoduje konieczność zmiany 16 tys. statutów OSP (Art. 1 oraz Art. 37 zmiana 2) ) co naraża OSP na niepotrzebne dodatkowe koszty, a w warunkach pandemii na niepotrzebne ryzyko.

Stanowisko ZOSP RP do projektu ustawy o Ochotniczych Strażach Pożarnych

Szczegółowa ocena ZOSP RP projektu ustawy o Ochotniczych Strażach Pożarnych

Uchwała ZG ZOSP RP w sprawie zajęcia stanowiska w sprawie projektu ustawy o Ochotniczych Strażach Pożarnych

ZOSPRP.jpg 

ZOSP RP

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań

04/01/2021

więcej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Informacja w sprawie dyżuru pracownika ZUS odnośnie programu Dobry Start 300+

W dniu 17.08.2021 r. (wtorek) pracownik ZUS ma pełnić dyżur w Urzędzie Miasta i Gminy w Pacanowie odnośnie programu 300+, który będzie...