Wiadomości - Aktualności

Burmistrz z udzielonym absolutorium!

Dodał: kw Data: 2021-07-12 12:16:38 (czytane: 358)

W czasie sesji Rady Miejskiej w dniu 9.07.2021 roku burmistrz Wiesław Skop zaprezentował raport o stanie gminy za trudny, covidowy rok 2020.

 

W krótkiej i rzeczowej analizie scharakteryzował dochody i wydatki. Te pierwsze zrealizowano w 103 procentach (39.589383 mln PLN), zaś te drugie w granicach 93 % (36.905238 mln PLN). Główną przyczyną niższego poziomu wydatków była konieczność przedłużenia umów wykonawcom inwestycji projektów realizowanych w 2020 roku z początku COVID-19 (zachorowania pracowników firm i kłopoty z dostawcami sprzętu). Wśród niewątpliwie mocnych stron pracy burmistrza i jego zespołu pracowniczego należy wymienić m.in.:

- pozyskanie ponad 6 mln zł wsparcia unijnego i rządowego na gminne inwestycje i remonty, przy równoczesnym utrzymywaniu w ryzach zadłużenia inwestycyjnego gminy (24.11%)

-kompleksową modernizację oczyszczalni ścieków w m.Słupia o wartości ponad 6 .272 mln złotych,

- przygotowanie kolejnej dużej inwestycji, jaką jest budowa 8,5 kilometra kanalizacji w m.Słupia,

- udzielenie wszechstronnej pomocy ponad 450 rolnikom przy wypełnianiu wniosków o dopłaty obszarowe i pełne wyszacowanie strat, jakie ponieśli w wyniku przymrozków, nawalnych deszczy i gradobicia,

- zrealizowano 14 nowych linii oświetleniowych z lampami ledowymi, rozpoczęto modernizację kilku gminnych budynków i dróg

Były też słabsze  strony pracy w 2020 roku.  Należy do nich zaliczyć częste awarie sieci wodociągowej, dużą absencją pracowników urzędu miasta i gminy z powodu zachorowań na COVID-19 lub po porostu na kwarantannie. Gwałtownie zanikła też prężna działalność licznych gminnych stowarzyszeń i KGW z powodu pandemii.

Szczegółowy raport o stanie gminy za rok 2020 został upubliczniony na stronie internetowej gminy. Poddali go także analizie radni w  ramach prac komisji problemowych Rady Miejskiej. Nie wniosły zastrzeżeń do działań burmistrza i skarbnika gminy: Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach, NIK i Urząd Marszałkowski oraz komisja rewizyjna Rady Miejskiej, dokonujący czynności kontrolnych w minionym roku.

Zatem nie było też problemów z uzyskaniem wotum zaufania, a następnie absolutorium przez burmistrza. Na 14 obecnych radnych 11 zagłosowało za, a 3 wstrzymało się od głosu.

 Jest to już 14 z rzędu tak wyraźnie skwitowanie dla włodarza gminy Pacanów. Podziękował on Radzie Miejskiej za solidną współpracę i wzajemne wspieranie się, a zespołowi  urzędniczemu za dobrą pracę w trudnych warunkach roku 2020.

75_Burmistrz001.jpg

 

75_sesja_absolutorium001.jpg

 

Serwis informacyjny i zdjęcia UMiG

 

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań

04/01/2021

więcej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Spis Powszechny 2021. Rachmistrz dzwoni z numeru (22) 828 88 88 lub (22) 279 99 99

W związku z trwającym Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, w maju rozpoczęli pracę rachmistrzowie telefoniczni,...