Wiadomości - Aktualności

Nawalny deszcz - szacowanie strat

Dodał: administrator Data: 2021-08-10 12:56:14 (czytane: 1329)

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Krakowie wydał ekspertyzę, w której wskazał wystąpienie nawalnego deszczu w dniu 27 lipca 2021r na terenie miejscowości: Trzebica, Oblekoń, Podwale, Kępa Lubawska, Rataje Słupskie, Rataje Karskie, Żabiec, Kółko Żabieckie, Karsy Dolne, Grabowica, Karsy Małe, Książnice, Zborówek i Biskupice.

W terminie do dnia 20 sierpnia 2021 r. poszkodowani rolnicy mogą składać pisemne wnioski o oszacowanie szkód w swoich gospodarstwach.

Wypełniony wniosek należy złożyć w pok. 110 Urzędu Miasta i Gminy Pacanów.

Do składanego wniosku rolnik dołącza:

·        kserokopię wniosku o płatności bezpośrednie złożonego w 2021 r., celem weryfikacji informacji o powierzchni gospodarstwa rolnego

·        w przypadku posiadania w gospodarstwie zwierząt, należy dołączyć zaświadczenie o ilości zwierząt wydane przez ARiMR (każdy rolnik ma możliwość wydruku danych dot. zwierząt ze strony internetowej IRZ · System Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt https://irz.arimr.gov.pl/)

·        informację o zawarciu ubezpieczenia w zakresie: uprawach (podać uprawę
i powierzchnię), zwierzętach, budynkach, maszynach. Informację należy napisać
na osobnej kartce i dołączyć do wniosku.

Wzór wniosku oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych dostępne są do pobrania na stronie internetowej Urzędu lub na biurze podawczym UMiG Pacanów.

Podczas oględzin w terenie Komisja będzie wykonywała zdjęcia potwierdzające straty. Zdjęcia te zostaną dołączone do protokołu.

Informacje dot. szacowania strat można uzyskać w godzinach pracy Urzędu pod numerem tel. 41 376 54 03 wew. 18

Wniosek o oszacowanie strat

Załącznik do wniosku o oszacowanie strat

Oświadczenie susza

/Serwis Informacyjny UMiG/

 

Unable to connect to database