Wiadomości - Aktualności

RADNI ZDECYDOWALI! FUNDUSZ SOŁECKI NA LEPSZE CZASY!

Dodał: mratusznik Data: 2019-03-04 14:17:45 (czytane: 813)

W czasie pierwszej w tym roku roboczej sesji Rady Miejskiej w Pacanowie /11 lutego 2019 r. / sporo emocji wywołała sprawa funduszu sołeckiego.

Zgodnie z przepisami stosownej ustawy o jego  utworzeniu mogą zdecydować radni z rocznym wyprzedzeniem / decyzja w 2019 , a realizacja w 2020 roku /. Kwoty przypadające na poszczególne sołectwa , wahające się od kilkunastu do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych są wyliczane w oparciu o specjalny algorytm ministerstwa finansów i dają łączną sumę około 589 tysięcy złotych do podziału na 28 sołectw!   Po prawidłowym wykorzystaniu i rozliczeniu funduszu  gminy dostają z rocznym opóźnieniem bonus z budżetu państwa w postaci zwrotu od 20 do maksimum 40 % . O tym, ile ostatecznie dana gmina dostanie zwrotu decyduje wskaźnik dochodu na jednego mieszkańca. W przypadku naszej gminy  byłoby to 20 % dotacji. Idea funduszu cieszy się dużą popularnością wśród  samorządów w Polsce. Jednak korzystają z niego przede wszystkim gminy bogatsze i mniej zadłużone.  W kadencji 2014 – 2018 lokalny samorząd konsekwentnie rezygnował z wprowadzenia funduszu, stawiając bardzo mocno na koncentrację środków potrzebnych na tzw. wkład własny przy ubieganiu się o wsparcie unijne i rządowe. W wyborach samorządowych zarówno w 2014 jak i w 2018 roku konkurenci  wójta, a obecnego burmistrza Wiesława Skopa mocno akcentowali w swoich programach wyborczych konieczność wprowadzenia funduszu, ale nie uzyskali zrozumienia u wyborców. Zwyciężyła konsekwentnie powtarzana i twardo realizowana argumentacja obecnego gospodarza gminy oraz  jego kandydatów na radnych.  Dzięki niej Gmina Pacanów uzyskała najlepszy w historii wynik inwestycji drogowych : ponad 36  kilometrów nowych nawierzchni asfaltowych i 10 kilometrów  w kruszywie w poprzedniej kadencji samorządu.!

W imieniu grupy sołtysów zainteresowanych uruchomieniem funduszu sprawę przedstawił / momentami bardzo emocjonalnie /sołtys Rataj Słupskich Wacław Wójcik, a wspierali go: Janusz Hałas – sołtys Zborówka Nowego i Rafał Satora – sołtys Trzebicy.  Na ich argumenty odpowiedział W. Skop:

„…Nie mam nic przeciwko funduszowi. Rozwija on współodpowiedzialność lokalnych społeczności za wydatkowanie publicznych pieniędzy, pobudza inicjatywę i dobrze służy integracji mieszkańców wokół lokalnych potrzeb. Jednak gmina mająca wskaźnik zadłużenia inwestycyjnego w granicach 31 % musi przestrzegać dyscypliny finansowej i koncentrować skromne , wolne środki, a nie rozpraszać je. To jedyna szansa na ściągnięcie znaczących funduszy rządowych i unijnych…. Rozdanie na sołectwa tych kilkuset tysięcy  złotych spowoduje, że w 2020 roku nie sięgniemy po 80 – procentowe wsparcie rządu do inwestycji drogowych, bo gminie  zabraknie na wkład własny. „ – powiedział gospodarz gminy. Równocześnie zaznaczył, że ostateczna decyzja jest w rękach radnych.  Życie samo potwierdza słuszność takich przewidywań. Oto bowiem w ubiegłym tygodniu Gmina Pacanów otrzymała niebagatelne dofinansowanie 944 tysięcy PLN na odbudowę dróg lokalnych uszkodzonych „oberwaniem chmury” w dniu 23 maja 2018 roku. Teraz samorząd myśli o wkładzie własnym. Na rok 2020 pozostanie jeszcze do wykonania 7 – 8 takich dróg.Warto też zaznaczyć, że gminę czeka w 2020 roku kolejna , duża inwestycja, czyli modernizacja oczyszczalni ścieków w Słupi i może się okazać w przetargu , że nawet 6 milionów będzie zabezpieczeniem zbyt małym. Pojawiła się także szansa na uzyskanie 85 – procentowego dofinansowania z funduszy unijnych w latach 2020 – 2021 do kompleksowej wymiany około 2 tysięcy nieekonomicznych lamp oświetleniowych na ledowe.  Wartość kosztorysowa tego projektu sięga 3.9 mln. PLN  Konieczny jest jednak wkład własny  gminy w wysokości około 600 tysięcy PLN.  Mocno zaskoczona pomysłem funduszu sołeckiego w Gminie Pacanów jest Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach, która kontroluje wskaźniki i stan zadłużenia inwestycyjnego gminy.

 

Wydatki z funduszu sołeckiego , to przede wszystkim drobne zakupy i remonty / wymiana lamp oświetleniowych, zakup kruszywa, prace melioracyjne, budowa altan , wymiana przepustów drogowych itp. /. Tego rodzaju  koszty pogarszają współczynniki zdolności kredytowej samorządu. Ministerstwo finansów bowiem z roku na rok zmniejsza gminom wskaźnik remontowy, a równocześnie „poluzowuje” wydatki na inwestycje, szczególnie z udziałem środków pomocowych. Niebagatelną rzeczą jest również i to, że inwestując w/w 589 tysięcy we wkład własny do rządowego programu usuwania skutków nawalnych deszczy w infrastrukturze drogowej uzyskuje się 80 % wsparcia, refundowanego w ciągu  3 – 4 miesięcy, zamiast tylko 20 % przy funduszu sołeckim, wypłacanych z rocznym opóźnieniem!

Na sesji Rady Miejskiej w dniu 11 lutego wybrzmiały argumenty obydwu stron. Kilka dni przed sesją radni na połączonych komisjach problemowych   trwających ponad 4 godziny przedyskutowali m.in.: sprawę funduszu i  zdecydowaną większością głosów zaopiniowali pozytywnie projekt uchwały wykluczającej fundusz na rok 2020. Przyjęcie uchwały wydawało się w tej sytuacji formalnością. Jakież było jednak zaskoczenie, kiedy w końcówce obrad Rady Miejskiej na wniosek zwolennika funduszu Roberta Gwoździa / radnego z KWW Małgorzaty Mierzwa / zdecydowano o odsunięciu w czasie głosowania nad /w/w uchwałą  / wynik głosowania: 7 radnych za wnioskiem, 3 przeciw i 3 wstrzymujących się …/ . Zaskoczony takim obrotem sprawy przewodniczący Rady Artur Czub zapowiedział w związku z tym spotkanie robocze z udziałem radnych i sołtysów w celu – jak to określił: „...pogłębionego, ponownego przedyskutowania zagadnienia funduszu”.  Burmistrz W. Skop przyjął tą sytuację z kamienną twarzą i bez dodatkowych komentarzy…

Do spotkania doszło 21 lutego b.r. Obiektywnie należy stwierdzić, że zarówno radni jak i sołtysi mieli możliwość wyważonego dyskutowania problemu. Skarbnik Miasta i Gminy Dorota Adamczyk przedstawiła zebranym korektę funduszu sołeckiego, przepraszając za pomyłkę przy wstępnym liczeniu / zamiast 343 tys. powinno być 589 071 złotych ! / Wysłuchali także  argumentacji burmistrza, który wręcz prosił zebranych o zrozumienie. Nawet najbardziej zagorzali zwolennicy wprowadzenia funduszu / Wacław  Wójcik, Janusz Hałas, Małgorzata Mierzwa / uznali , że w takich okolicznościach wprowadzenie funduszu na rok 2020 nie ma większych szans i stonowali swoje stanowisko . Decyzja, którą radni podjęli w dniu 4 marca b.r. w czasie sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej była  w świetle wyżej przytoczonych faktów formalnością. Stosunkiem głosów 11 za , przy 3  przeciw i Rada Miejska odrzuciła projekt funduszu sołeckiego na rok 2020.

86_Sesja2.jpg 

86_Sesja1.jpg 

O sprawie dość obszernie pisał portal internetowy „Pacanow.online” uchodzący w środowisku za opozycyjne medium.  O ile w ostatnich miesiącach starał się on obiektywnie relacjonować problemy i wydarzenia środowiskowe, to tym razem dał przykład nierzetelnego, typowego dziennikarstwa politycznego.   Indolencję dziennikarską wykazał autor  artykułu  „Czyli ….sołtysi u klamki burmistrza” z 1 marca b.r.  zamieszczonego na „Pacanow.online”, nie przytaczając w nim trudnych do przeoczenia , czy zbagatelizowania argumentów przeciwników funduszu i akcentując swoje subiektywne oceny,  nie potwierdzane praktyką działalności samorządu.


/Serwis Informacyjny UMiG/

 

Komentarze (2)

Uwaga: Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii. Za wypowiedzi naruszające prawo lub chronione prawem dobra osób trzecich grozi odpowiedzialność karna lub cywilna. IP Twojego komputera: 54.91.71.108

...! (2019-03-08 20:42:37 - IP: ***.227.188.52)

MP. Młody demokrata, brawo !!!

Radny MP (2019-03-05 11:27:45 - IP: ***9.17.218)

Czytając powyższy tekst można ulec wrażeniu że fundusz sołecki byłby katastrofą dla budżetu naszej gminy. Nawet zakładany zwrot 20% środków funduszu sołeckiego nie jest żadną osłodą ale czy aby na pewno? Najpierw należy zadać pytanie na podstawie jakich danych i jakiego wzoru zostało obliczone, że byłoby to tylko 20%, jeśli ktoś mógłby udostępnić dane na ten temat to będę wdzięczny.
Spójrzmy jednak z innej perspektywy, wszystkie duże inwestycje a więc rozbudowa oczyszczalni ścieków w Słupi, wymiana lamp na energooszczędne a także modernizacja dróg lokalnych, na którą gmina kładzie duży nacisk, robią wrażenie i z pewnością należy je poprzeć bo są dobrym kierunkiem i pójście w ich stronę wpłynie pozytywnie na życie mieszkańców. Sumując jednak ich zakładane koszty (przynajmniej tych dwóch pierwszych) wychodzi, że są to inwestycje na poziomie 9,9mln. Oczywiście są to inwestycje z dofinansowaniem. Opierając się na danych z tekstu a także danych z UG, dofinansowania do tych inwestycji mamy na poziomie 2,7mln do oczyszczalni oraz 3,3mln do lamp co razem daje sumę 6mln. Pozostaje więc 3,9 mln wkładu własnego do tych inwestycji. Mając na uwadze również modernizację dróg i wkład własny jaki będzie potrzebny do poszczególnych programów ( ze względu na brak konkretnych danych założę że będzie to tylko 200tyś) w sumie łącznie na te trzy duże inwestycje potrzebujemy 4,1 mln wkładu własnego. Fundusz sołecki to 589 071zł a więc stanowi on jedynie 14,36% ogólnej sumy potrzebnej na wkład własny do tych inwestycji. Powstaje pytanie w jaki sposób kwotą 589 071tyś pokryć potrzebę opiewająca na 4,1 mln? Dlaczego argumentuje się, że wydzielenie funduszu sołeckiego pozbawi nas możliwości skorzystania z tych programów skoro kwota funduszu sołeckiego to zaledwie 14,36% tego co potrzebujemy na wkład własny? Co z pozostałymi 85,64% czyli kwotą 3 510 929zł?
Patrząc z jeszcze innej perspektywy skoro Pan Burmistrz potrafił przekonać sołtysów do tego aby pieniądze przypadające na fundusz sołecki pozostały niewydzielone i zostały w dyspozycji organu wykonawczego jako wkład własny do inwestycji to w czym był problem aby przekonać ich do tego aby wydzielić fundusz sołecki a następnie aby sołectwa przekazały te fundusze na te inwestycje. Problem na pewno nie leżał po stronie prawnej bo Ustawa o Funduszu Sołeckim w żaden sposób nie zakazuje takich praktyk. W ten sposób mielibyśmy fundusze na wkład własny do inwestycji z 80% dofinansowaniem a także dostalibyśmy 20% zwrotu z budżetu Państwa. Zagłębiając się w wieloletnią prognozę finansową i patrząc jak z roku na rok budżet nam maleje te 20% zwrotu mogłoby się okazać bardzo przydatnym zastrzykiem finansowym. Niestety stało się inaczej, z uwzględnieniem stanowiska większości sołtysów RMiG podjęła dziś decyzję o braku zgody na wydzielenie z budżetu gminy środków stanowiących fundusz sołecki i pomimo różnicy poglądów należy tą decyzję uszanować. Temat na ten rok jest zamknięty a jeżeli trzeba to wróćmy do niego za 12 miesięcy, przygotowani w jeszcze lepsze argumenty.

Dodaj komentarz

UWAGA!
Formularz dodawania komentarzy wymaga włączenia obsługi plikow cookies (ciasteczek), zapisywanych
i odczytywanych z Twojego urządzenia - jeśli chcesz dodać komentarz, włącz ciasteczka, odœwież stronę i spróbuj ponownie...